Minskat förtroende för Stefan Löfven efter det brutna Saudiavtalet

Den 10 mars offentliggjorde regeringen att det omdiskuterade militära samarbetsavtal man haft med Saudiarabien sedan 2005 kommer att sägas upp.

En sifo-undersökning utförd dagarna efter regeringens offentliggörande visar att fler fått minskat förtroende gentemot Stefan Löfven efter affären, jämfört med de som fått ökat förtroende. 30% av de tillfrågade har svarat att förtroendet har minskat, medan hälften så många, 15%, uppgett ett ökat förtroende för Löfven.  43% uppgav ett oförändrat förtroende.

Män har i högre utsträckning än kvinnor uppgett att de fått minskat förtroende, 41% jämfört med 19%. Kvinnor är istället i betydligt högre grad tveksamma, 19% av kvinnorna har svarat tveksam vet ej, medan motsvarande andel för männen är 5%.

Som förväntat har alliansväljare i betydligt högre utsträckning än rödgröna väljare (S, Mp, V) uppgett ett minskat förtroende för Löfven. 60% av alliansväljarna har fått minskat förtroende. Motsvarande andel för de rödgröna är 2%. Ett ökat förtroende uppgavs av 26% av socialdemokratiska väljare och 31% av väljare till Miljöpartiet. Störst andel som fått ökat förtroende hittas hos vänsterpartiet, där 45% av väljarna uppgett ett ökat förtroende.

Undersökningen utfördes 11-13 mars 2015 via Sifos webbpanel med 1135 slumpmässigt utvalda personer ur den svenska allmänheten. Frågan som ställdes var ”Hur har ditt förtroende för Stefan Löfven förändrats på grund av det brutna avtalet med Saudiarabien? Har det ökat, minskat eller är det oförändrat?”

 

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar