Nöjda miljöpartister

Missnöjet ökar något jämfört med 2015 från ett genomsnittligt missnöje på 50 till 54 procent. Däremot minskar den negativa framtidsbedömningen något. Så vi har något större hopp om framtiden samtidigt som vi blir mer negativa till hur det fungerar idag.

De mest negativa är SD-väljare som har ett genomsnittligt index på hela 71,6 procent. Mest nöjda är Miljöpartiets väljare som endast har värdet 33,5 procent genomsnittligt missnöje. Socialdemokraterna är något mer missnöjda med ett indexvärde på 41,5 procent men fortfarande på den positiva sidan av indexet. Vänsterpartiet tar ett skutt upp i indexet och hamnar på 50,6. KD-väljarna har värdet 64,7 och M något lägre på 58,9.

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar