Partiledarförtroendet maj 2016

På uppdrag av SVT har Sifo återigen mätt förtroendet för de svenska partiledarna. Undersökningen genomfördes i Sifos telefonomnibus under tidsperioden 16-19 maj.

I grafen nedan visas de andelar som svarat att de har mycket stort eller stort förtroende för respektive partiledare. 

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar