Socialdemokraterna tappar sympati hos de egna väljarna när det gäller jobben, skolan och ekonomin

Sifo frågade allmänheten vilket parti som har den bästa politiken angående Arbetsmarknad/Jobb, Skola/Utbildning och Ekonomi. Samma mätning gjordes även i september 2014. Sett till både det totala resultatet och resultatet nedbrutet på partitillhörighet så har det varit kostsamt för S att bära regeringsmakten. Partiet har tappat stora andelar i samtliga av dessa frågor, medan andelen som är tveksamma eller inte kan svara har ökat. Även Moderaterna har till viss del gått framåt i dessa politiska frågor. Fördelningen illustreras i diagrammen nedan. 

Samma mönster syns även när vi endast tittar på frågorna bland röd-gröna väljare. Socialdemokraterna har då backat från 59 till 45 % i Skola/Utbildning, från 67 till 56 % i Arbetsmarknad/Jobb och från 58 till 49 % i Ekonomi

    

  

Undersökningarna har genomförts den 8 september 2014 respektive 28-30 april 2015. Urvalen bestod av 1000 slumpmässigt valda personer ur Sifos webbpanel.  

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar