Toivo Sjörén analys

 • Väljarbarometern 16 april 2017

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Stora rörelser i väljarbarometern nu i samband med terrorattentatet.
  Aprilmätningen är gjord med hälften av intervjuerna före terrorattentatet i Stockholm, och hälften efter. Vi ser tydligt att antalet osäkra ökar efter attentatet. S går upp till strax under 32 procent veckan efter terrordådet. Centerpartiet nådde 15,6 före attentatet och 12,1 efter. Det är alltså mycket turbulent för en del partier. Alliansen går sammantaget ner efter dådet och får då 37,8 jämfört med de rödgrönas 42,7.   
   

  Miljöpartiet sämsta sedan 2002
  Miljöpartiet får 3,2 procent och det är deras sämsta värde sedan2002. Partiet får bara 2,4 procent av männen och 3,9 procent av kvinnorna. Miljöpartiets väljare går främst till S och till C. Partiet når dessa låga siffror i ett läge där man förlorat sin självklara position i miljöfrågor. Idag är det fler som tycker C har bäst miljöpolitik jämfört med MP.


  Socialdemokraterna 29,9 procent
  Socialdemokraterna når 31,7% veckan efter attentatet och hade veckan före 28,2%.Uppgången är i sig inte signifikant utan något som man får se om det var en tillfällighet eller inte. Vilka effekter som kvarstår och vilka försvinner får vi se i maj.

  Det är ju inte bara attentatet som hänt utan S har haft kongress där flera beslut har fattats.Ett är löften om 10 000 nya poliser. Det är ett krav som kommer i en situation där lag och ordning etablerat sig som en av de viktigaste och mest omdebatterade frågorna. Det är ju ett område där S inte haft någon självklar position tidigare utan tävlat med både M och SD om vilket parti som är bäst. De övriga frågorna från kongressen kanske inte haft samma genomslag men får säkert en större effekt framöver. Det gäller speciellt frågorna om vinster i välfärden och rätten att välja.


  Moderaterna 17,5 procent sämsta sedan 2003
  Vi får nu gå allt längre tillbaka i historien för att hitta samma låga siffror för Moderaterna som idag. M förlorar tydligt till C (4,4%), och tappet till SD är nu 1,9 procent. Partiet fortsätter att försvagas i många olika politikområden och deras klassiska starka ekonomiområde är inte lika viktigt för väljarna när det går bra för ekonomin. Skattefrågan har Moderaterna inte heller drivit på länge.
   

  Liberalerna på oförändrad nivå
  Liberalerna når 5,4 procent.

   
  KD saknar profil
  Kristdemokraterna når 2,9 procent och har sedan länge en väldigt svag profil. Partiet syns inte och de får heller inte genomslag med sina frågor. Äldreomsorgen är starkast men det är bara 7 procent som nämner partiet i samband med äldreomsorgen. De har heller inga konkreta förslag som kan ändra bilden i väljarnas ögon. De börjar nu bli alltmer nödvändigt för partiet att hitta en fråga och hålla den kvar ända till valet för att kunna få något genomslag.
   

  V 8,2 procent
  V är starkast i Göteborgsområdet med stöd från 11,5 procent av väljarna.
   

  SD 16,7 procent
  SD får 16,7 procent av alla väljare, vilket är i samma andel som i mars. De stora skillnaderna mellan män och kvinnor består.


  FI når endast 1,8
  Fi får stöd från 1,8 procent av väljarna.

 • Väljarbarometern 19 mars 2017

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  C når 14,2 procent - bäst sedan 1983

  Centerpartiets fortsätter sin historiska uppgång och når nu sitt bästa värde sedan september 1983 då man hade 15 procent. De nya väljarna kommer från många håll. Den största strömmen kommer från Moderaterna som bidrar med 3,4 procent. Liberalerna bidrar med 1 procent, Kristdemokraterna med 0,8 procent och Socialdemokraterna med 1,9 procent. Bäst går Centerpartiet i den äldsta åldersgruppen 65 år och äldre där man nu når 17,9 procent. Speciellt bra går det bland de äldre kvinnorna (19,5%). Profilen är att många högskoleutbildade söker sig till partiet (17,3%).

  Moderaterna 18,4 % - lägst sedan oktober 2003 41% tycker moderaterna är tydliga

  Moderaterna tappar nu väljare åt många olika håll. Den största strömmen går nu till C med 3,4 procent, 1,5 procent till L, 1,6 procent till SD och 0,8 procent till S. Dessutom förlorar man 1,9 procent till soffan. Visst gör man en del mindre vinster från L och S, men det kompenserar inte de stora tappen. Sammantaget innebär det att ungefär hälften av förlusterna går till C, och de andra är mer spridda.

  I en separat undersökning i samband med Väljarbarometern har vi närmare tittat på Moderaterna. 41 procent uppfattar Moderaternas politik som tydlig. Bland alliansväljarna är motsvarande andel 47 procent. Männen uppfattar dem som mindre tydliga (36%) än kvinnorna (45%). Bland de äldsta väljarna svarar 31 procent att de tycker att partiet har en tydlig politik. Endast 17 procent tycker moderaterna har en tydlig politik gällande äldreomsorgen. 30 procent i skolfrågan, 27 procent i invandringsfrågan, 25 procent i sjukvården, 35 procent i sysselsättning och 40 procent i försvarsfrågor. Tydligast är man när det gäller skatter (54%) och ekonomi (46%).

  Liberalerna i fortsatt skugga

  Liberalerna når 5,7 procent. Starkast är man i storstäderna där man når 7,9 procent.

  KD saknar profil

  Kristdemokraterna når 2,8 procent och har sedan länge en väldigt svag profil. Partiet syns inte och partiledaren syns inte heller så ofta. Detta är inget nytt men man har valt att inte skaffa sig en tydligare profil under den här mandatperioden. Kristdemokraterna kan förstås hoppas de allt rörligare väljarna men då måste man synas.

  MP

  Miljöpartiet ligger på 4,5 procent med en topp bland de mellan 30-49 år där man når 6,4 procent. Över fyraprocentspärren visserligen men inte så långt ifrån att de kan känna sig helt trygga.

  S

  Socialdemokraterna når 28,7 procent. Lägre än valresultatet, men inte så långt ifrån. Partiet har en tydlig kvinnlig övervikt (32,3%). Stödet bland män är 25,2%. I Stockholmsområdet är nu S större än M. M får 21,7% och S får 23,9%. Ingen stor skillnad men en dramatisk förändring från hur det har varit tidigare. Förklaringen är förstås Centerns 14 procent.

  V 7,1 procent

  V är starkast i Göteborgsområdet med stöd från 12,2 procent av väljarna.

  SD 16,7 procent

  Sd får 16,7 procent av alla väljare. De stora skillnaderna mellan män och kvinnor består men andelen kvinnor som skulle rösta SD har ökat till 11,3 procent. Inom LO har man dock ett relativt starkt stöd bland kvinnor (16,4%)

  FI når endast 1,3

  Fi får stöd från 1,3 procent av väljarna. Med tanke på att man fick 3,1 procent i valet är det en mycket stor försvagning.


  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 19 februari

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Centeruppgången bekräftas

  Alliansen 41,4 % Rödgröna 39,3 % Blockskillnaden 2,1 %

  Regeringsstöd 32,4 %

  Ny väljarström från S till Centerpartiet

  Var tredje skåning utanför Malmö röstar SD

  C vinner kvinnor och högutbildade
  Centerpartiets historiska uppgång till 90 talsiffror bekräftas nu i denna ordinarie februarimätning. Centern gör därmed ett tydligt intåg i storstäderna. Profilen på de nya väljarna är tydligt högutbildade. Däremot går det fortfarande dåligt i Skåne där man endast når 7 procent. Centerpartiet har en tydlig kvinnlig profil med drygt 14 procents kvinnligt stöd. Bland männen stannar partiet på 9,5 procent. Vilket i sig inte är en dålig siffra. Partiet vinner nu också väljare över blockgränsen.

  Moderaternas allt otydligare profil leder till väljarförluster
  Moderaterna som tappat väljare under en längre tid förlorar nu flest väljare till Centerpartiet. Knappa tre procent har gått till C men den allra största delen av detta tapp kom innan utspelet om att kunna ta stöd av SD. Knappt 2 procent av moderaterna har gått till SD efter valet. Då skall man förstås komma ihåg att man tappade till SD i Valet 2014 också. En liten återgång från SD till M på knappa en procent kan dock noteras. Förklaringen till de moderata förlusterna är främst att man tappar i tydlighet i profilfrågor men också vilka frågor man driver. Frågan är om väljarna vet vad Moderaterna tycker?

  Liberalerna når 5,6 procent vilket är i partiet med valet.

  KD saknar profil Kristdemokraterna når 3,6 procent och fortsatt lyckas de inte föra ut några frågor som ger de någon profil eller gör att de sticker ut. Äldreomsorgen som ligger i topp bland väljarnas viktigaste frågor var förr en KD fråga men även den har man tappat. Man måste hitta en fråga som man tjatar om hela vägen till valdagen.

  Miljöpartiet ligger på 4,9 procent och är fortsatt ett tydligt kvinnoparti med stöd från 7,2 procent av kvinnorna.

  Ny väljarström direkt till Centerpartiet
  Socialdemokraterna ligger nu 3,5 procent under sitt valresultat. De har tre tydliga tapp av samma storlek. Det är det gamla förlusterna till Moderaterna och till SD. Det tredje tappet är helt nytt och går till Centerpartiet. Tappet till V är klart lägre och hamnar först på fjärde plats.

  Vs framgång stannar av
  Vänsterpartiets framgångar verkar ha mattas av och partiet stannar nu på 6,9 procent.

  SD begränsas av lågt stöd från kvinnor
  SD når 16,8 procent. Det går nu bättre bland män (25,9%) men sämre bland kvinnor (7,1%). Det är kvinnorna som tydligt håller ner SDs möjlighet till att bli större. Här kan man fundera på både av bilden av företrädare ute på krogen och vilka frågor man tar upp. I huvudfrågan om invandring tycker kvinnor inte att den är lika viktig som männen gör. SD är det klar största partiet i Skåne; tar man bort Malmö når man 31 procent av väljarna. M ligger här på 22 procent och S på 21 procent.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 9 februari 2017

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  De borgerliga partierna stärks efter M:s SD-utspel
  Sammantaget stärks de borgerliga partierna av M:s SD-utspel. I januari var de rödgröna störst men nu ser vi ingen signifikant skillnad mellan blocken.

  Centern i uppåtgående trend
  Centern visar på en tydligt uppåtgående trend. På ett år har man ökat från 7,1 procent och mätt från valet från 6,1 procent.  Uppgången började hösten 2016 och under den tiden har man ökat månad för månad men tar ett extra skutt nu i februari och når hela 11,6 procent, vilket är det bästa värdet på 25 år. I andra mätningar ser vi att Centern får en allt tydligare profil samtidigt som M tappar styrka i sina profilfrågor. I miljö-frågan anses man nu lika bra som Miljöpartiet.


  Centern når fler kvinnor (13,3%) än män (9,9%). Partiet når främst tjänstemän (14,9%). Bland arbetare stannar siffran på 7,6 procent. Bästa grupp är egenföretagarna där man når 20,7 procent vilket är nästan lika många som hos Moderaterna (22,5%).

  Partiet får stöd från hela 22,4 procent av Saco medlemmarna.

  De regionala skillnaderna är stora. Bäst går det i norr där man får 15,6 procent. Näst bästa område är nu Stockholms län och stad med 14 procents stöd. Dåligt går det i Skåne där siffran stannar på låga 6,3 procent.

  Den sista tidens uppgång kommer från alla partier utom SD, V och Fi. Tidigare kom strömmen huvudsakligen från Moderaterna.   

  Moderaterna under sitt valresultat
  Moderaterna ligger nu under sitt valresultat. Förlusterna har främst gått till SD och Centern.

  Förlusterna sker samtidigt som Moderaterna tappar sin styrka i många profilfrågor. Vi vet att tappet till SD dels har skett på grund av invandringsfrågor men också till betydande del att man inte talat om skatter och ekonomi. Just SD-väljarna är det som är mest skattenegativa.

  Moderaterna går också dålig i Stockholm där man i denna mätning endast når 23,7 procent av väljarna. Visserligen är man fortsatt största parti men endast 4 procent större än S.
  Frågan är här hur mycket man påverkas av sjukvården i länet och debatten kring nya Karolinska.

  S uppgång kom av sig

  Socialdemokraternas uppgång i januari kom av sig i februari då resultatet stannade på 27,3 procent.

  Partiet går idag bäst bland äldre kvinnor (41,5%). S väljarförluster går fortfarande fräst till M och SD,
  men i februari ser vi en ökning i övergången till Centern. Vilket innebär att övergången till Centern är nästan lika stor som till V. S lider delvis av samma problem som Moderaterna; man tappar styrka i profilfrågor samtidigt som nya frågor får ökad vikt. Lag och ordning är en fråga som tydligt ökar i betydelse bland väljarna. Styrkan ligger fortfarande i välfärdsfrågorna.

  Kd nära 4 procent
  Kd återhämtar sig och får en signifikant uppgång och når 3,9 procent

  SD 33 procent i Skåne
  SD får 16,5 och når nya rekord i Skåne (exklusive Malmö Stad) där man når 33 procent av väljarna, vilket innebär att man är största parti i regionen.

  Vänsterpartiets uppgång verkar att stanna av. I denna mätning når de 7,4 procent

   

 • Väljarbarometern 22 januari 2017

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  KD på randen till avgrunden - lägsta stödet sedan 1995 (2,6 %)

  Alliansen 39,1 % Rödgröna 42 % Blockskillnaden 2,9 %

  Regeringsstöd 34 procent

  Socialdemokraterna fortsätter att stärka sin ställning i opinionen och når 29,7%, men man de ligger fortfarande under sitt valresultat. Partiets ändrade inställning i invandringsfrågorna har lett till en tydlig återgång av väljare från SD till S. Det är en större återgång än den som gått från SD till M. S vinner också fler från TCO och SACO än från LO. Partiet är idag lika starka bland arbetare som bland tjänstemän.

  Allianspartierna fortsätter att ha stora problem. Trots att de är i opposition och många väljare tycker att politiken inte fungerar på många områden lyckas de inte bli större än de rödgröna. Det är ett stort misslyckande från deras sida nu när det återstår drygt ett och ett halvt år till nästa val. Nyckeln till deras misslyckande ligger förstås i att SD växt sedan det förra valet och kanaliserar mycket av det missnöje som finns. SD har också lyckats bredda sig från invandringspolitiken till nya områden. Vi ser nu ingen större återgång till M från SD. SD-väljarna tillhör de som är mest missnöjda med skatterna, ett område som Moderaterna nu inte driver så tydligt som 2010 eller 2006. Lag och ordning och försvar är områden där SD-väljarna inte tycker Moderaterna har en bättre politik än SD. Moderaterna har under senaste året tappat mycket av sin styrka i frågor där de tidigare var starka hos SD-väljarna. Så med vilka frågor tänker Moderaterna att SD-väljarna skall återvinnas.

  M är fortsatt ganska svaga i Stockholmsområdet (22,6 %) där man en gång var mycket stark. Nu är man lika stora som S (22,5 %). Vi får gå tillbaka till valåret 2002 för att hitta nivån som Moderaterna nu nått i Stockholms län och stad. I Göterborgsområdet har man dock 26,4 procent och 26,9 procent i Malmö. Partiet når något fler kvinnor (23,1 %) medan man når något färre män (20,8 %). Speciellt bra går det bland kvinnor mellan 30-49 år (26,8 %). Hur påverkas då de moderata väljarna av utspelet att man kan tänka sig att ta stöd från SD i budgetomröstningar? Ja vi vet att det bland de Moderata väljarna finns ett starkt stöd för detta. Partiet har dock andra problem. Deras profil har i många frågor blivit mindre tydlig.

  Sverigedemokraterna ligger nu fortsatt klart över sitt valresultat. Deras stora utmaning är kvinnorna där man bara får 9,5 procent medan männens andel är 22,3 procent. Om SD skall växa måste de få med kvinnorna också. Här kan förmodligen äldreomsorgen vara en väg till fler kvinnor. När SD var som starkast hade över 13 procent av kvinnorna. Partiet präglas trots en tydlig breddning av stora skillnader mellan olika väljargrupper. Var fjärde man men bara var tionde kvinna röstar på partiet. Det är bara var tolfte akademiker som röstar på SD men var femte med gymnasieutbildning. Inom TCO är det var

  tionde. Inom LO nästan tre av tio. Tittar man närmare på dessa siffror ser vi att inom TCO är nästan var femte man som röstar SD men bara 6 procent bland kvinnorna. Inom anställda i privat sektor är det 20,6 procent som röstar SD men inom offentlig bara 8,3 procent.

  KD (2,6 %) börjar nu närma sig Fi. Så här dåligt har man inte gått sedan 1995. Partiet har helt tappat sin profil. Ett parti måste vara mycket uthålligt för att underhålla eller utveckla en tydlig profil. KD präglas idag av många utspel men för att nå ut måste man nöta samma sak många gånger. Tydlighet är nyckel för ett litet parti. En fråga kan räcka. För att få fem procent behöver man inte vara omtyckt av särskilt många men man behöver bli uppmärksammad och omdebatterad. Gärna kontroversiell bara man är tillräckligt konsekvent. KD ger intryck av att göra utspel och sedan försvinna i mellantiden.

  Liberalerna når 5,3 procent. Det innebär att man är ganska svag. Det innebär att utrymmet för samarbete är mindre än om man varit större. Ett litet parti tenderar att försvinna i samarbeten. Varje samarbete för också bort frågan från den politiska dagordningen. Så även om det skulle vara bra för Sverige så behöver det inte vara bra för partiet i fråga.

  Centerpartiet klarar rekordnoteringen från december och når 9,3 procent. Partiet tar huvudsakligen sina nya väljare från andra borgerliga partier. Strömmen över blockgränsen är drygt en halv procent.

  Vänsterpartiet fortsätter att ligga tydligt över sitt valresultat och når 8 procent. Det är ett parti med tydlig kvinnlig bas (9,7%). Partiet går nu mycket bra bland unga väljare och får hela 15,6 procent bland de under 30 år. Bland de över 65 når man bara 3 procent. Partiet är också de offentlighetsanställdas parti, här får man hela 13,2 procent i väljarstöd men i den privata sektorn sjunker stödet till 5,9 procent.

  Miljöpartiet ligger strax ovan fyraprocentspärren. Partiets problem är dubbelt. Dels har miljöfrågorna tappat i betydelse bland väljarna dels har Miljöpartiet tappat sin position som starkare än alla i miljö och energifrågor.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 18 december 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Centern når nu sitt bästa resultat på 25 år. Inte sedan maj 1991 har man nått denna nivå. Då nåde man 9,7 procent med Olof Johansson som partiledare. Partiet vinner huvudsakligen väljare från Moderaterna även om det kommer små strömmar även från Kristdemokraterna och Liberalerna. De tidigare moderata väljarna kommer främst från storstadsområdena. Partiet har väljare i alla områden såväl i storstäderna (9,2%) som på landet (13,6%). Man kan även notera att det går mycket bra bland Saco- medlemmar (13,4%). Partiet når nästan 10 procent bland tjänstemännen men bara 5,1 procent bland arbetarna. Moderaterna har idag en storstadskris. Partiet når inte fler i storstäderna än någon annan stans. Tydligt blir problemet för moderaterna i Stockholm där nu S och M är lika stora med dryga 25 procent. Det var mycket länge sedan så var fallet. Partiet tappar idag fler väljare till Centern än till SD. Tittar vi närmare på vad Moderaterna är missnöjda med i politiken så hamnar äldreomsorgen i topp med ett missnöje på 85 procent. Moderaterna är också mer missnöjda med landets ekonomi, skatter och försvaret än andra väljare. Skattefrågan skulle kunna vara ett område för att locka tillbaka väljare från SD. De är nämligen de väljare som är mest missnöjda med skatterna. Det gäller även försvarsfrågan där partiet tappat initiativet på sistone till Centerpartiet men även tidigare till Liberalerna.

  Liberalerna når 6 procent och Kristdemokraterna fortsätter en bit under 4 procentsspärren. Just Kristdemokraterna verkar inte hitta några frågor som får dem på agendan. Deras gamla starka område äldreomsorgen verkar de inte förmå att utnyttja trots det stora missnöje som finns i befolkningen gällande denna fråga. Vänsterpartiet når 8,4 procent, vilket är klart över sitt valresultat. Miljöpartiet når dryga 5 procent och ligger därmed inte längre i närheten av 4 procentspärren.

  SD når 15,2 procent. Deras stora problem är att nå kvinnor där man bara får dryga 8 procent. Bland männen når man 22 procent. Så SDs stora utmaning är att hitta ett sätt att presentera sin politik som också appellerar till kvinnorna. När partiet gick som bäst hade

  man dryga 12 procent kvinnor. Variationen i SDs siffror kommer inte från de som röstade på partiet 2014. Där hittar vi i stort sett inga rörelser, utan variationen kommer från de väljare som tillkommit efter 2014 år val. De verkar vara mer rörliga och beroende av vad som just nu är viktiga frågor.

  Fi når 1,6 procent i hela Sverige men 2,8 procent i storstäderna.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 20 november 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 41,9 % 

  Rödgröna 39,5 %

  Blockskillnaden 2,4 %

  Regeringsstöd 31,9 procent

  Så fortsatt jämt mellan blocken. Den här månaden har präglats av det amerikanska valet. Inrikespolitiskt har det handlat om vinster i välfärden och en del kring regionindelningen. Men inga större frågor som får väljarna att flytta sig i någon större utsträckning.

  Man kan dock notera att S är det signifikant största partiet på 27,5 procent.
  SD hamnar nu på 15,8 procent. Vi såg direkt efter deras internationella möte på Grand Hotell att de fick en nedgång. Det beror förmodligen inte på protesterna i sig om invandringspolitiken. Det brukar bara vara bra för SD utan mer troligt handlar det om att deras internationella samarbetspartier är i grunden Putinvänliga. Det kan inte SD kosta på sig i ett svenskt perspektiv med dagens säkerhetspolitiska läge.
  Sammantaget får de dock ingen signifikant förändring under mätperioden utan stannar på 15,8 procent. Starkast är man bland manliga pensionärer 65 år och äldre där man nu når 25 procent. 

  Socialdemokraterna får 27,5 procent. Deras starkaste åldersgrupp är 65 plus där man når 34,8 procent av väljarna. Den egentliga vattendelaren för partiet går dock vid 50 års ålder. Under 50 är det bara 23,6 procent som stöder partiet. Över är det 32,1 procent. 

  Vänsterpartiet når 7,5 procent och går bäst bland högskoleutbildade (10,5%). Ofta kvinnor i offentlig tjänst.

  Miljöpartiet har ännu inte hämtat sig från årets början och vilar nu strax över 4 procentsspärren med 4,4 procent. Bland personer under 50 år får de dock 6,7 procent men bland personer över 50 år når de bara 1,8 procent.

  Moderaterna ligger på sitt valresultat och når 23,1 procent av väljarna. De har mycket små skillnader mellan olika åldersgrupper. Geografiskt har man stora problem i Stockholmsområdet där man bara når 26 procent det har ju varit ett traditionellt mycket strakt fäste för M. Det innebär att M är jämnstarka i de tre storstäderna där siffrorna för Göteborg och Malmö bara är nominellt mindre än den i Stockholm.   

  Liberalerna når 6,5 procent. De har en jämn åldersfördelning men går allra bäst bland högskoleutbildade (9,8%).

  Centerpartiet får 8,7 procent och går  bäst bland väljarna under 30 år där man når över 12 procent. Partiet är idag också starkare bland högskoleutbildade (10,4%) än i andra grupper. Partiet har fortfarande sin starkaste andel på landsbygden med 12 procent men flest väljare har man i storstäderna där man når 7,9 procent men basen i storstäderna är så mycket större så det är där man också hittar dess väljare

  Kd fortsätter under spärren men inte lika långt ner utan får 3,5 procent. Bäst går det bland män med 4,9 procent.
    

  Fi når 2,1 procent i hela Sverige men 3,9 procent i storstäderna.

   

  Toivo Sjörén

   

 • Väljarbarometern 16 oktober

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Ingen signifikant skillnad mellan blocken.

  Alliansen 41,5 %
  Rödgröna 38,8 %
  Blockskillnaden 2,7 %

  Regeringsstöd 30,6 %

  Fortsatt jämt mellan blocken. Förändringarna i oktober är alla inom felmarginalen. Den nya budgeten och oppositionens alternativ har inte påverkat väljarna i någon nämnvärd grad. S har inte stärkts av budgeten. Inte heller har oppositionspartierna kunnat utnyttja tillfället att slå sig in hos väljarna. Läget är som mest kritiskt för Kd där väljarna verkar har svårt att uppfatta vad de står för. 2,8 procent är visserligen inte det sämsta man haft på senare tid. 2013 i maj hade man 2,7 procent. Men börjar man varaktigt befinna sig under 3 procent skapar man en helt ny psykologi. Då ställer sig de stödröstande snarast frågan om det är lönt att stödrösta. En sån här situation är besvärlig att ta sig ur. Det räcker inte med utspel utan man måste långsiktigt skapa en mycket tydlig profil samtidigt som man inte har så mycket tid på sig. Man måste inte vara omtyckt av så många det räcker med att minst 4 procent av väljarna håller med för att komma in. Liberalerna når 5,4 procent och ligger därmed exakt på sitt valresultat. Frågan är om Liberalerna har råd att samarbeta med S. Samarbeten brukar drabba den svagare parten.

  Samarbete skall ju också gälla enskilda politiska frågor. Ju svagare samarbetsparten är ju, mer måste den kräva för att ingå samarbete efersom man riskerar att hamna närmare 4 procentspärren.

  Det gör sannolikt att priset för samarbete blir ganska högt för S att betala i form av eftergifter till L. Logiken blir omvänd ju svagare samarbetsparten är ju högre pris måste det svagare partiet begära. Sen beror det förstås på vad man samarbetar om. Centerpartiet försätter en bit ovanför valresultatet och får 8,3 procent. Moderaterna når strax över sin valsiffra och får 25 procent.

  Tittar vi på hela alliansen ser vi att de har skaffat sig ett övertag bland väljare både under 30 år och de mellan 30 och 50 år. I de äldre åldrarna vinner de rödgröna.

  Inom de rödgröna går det bra för Vänsterpartiet som får 8,2 procent. Speciellt bra går det i storstäderna där man når 11,5 procent. Bäst går det Göteborgsområdet där man når hela 13,8 procents stöd. Vänsterpartiet är starka bland de offentlighetsanställda (11,6%). Vänsterpartiets ökade stöd är också en spegling av Miljöpartiets kris. Miljöpartiet får låga 4,7 procent och har ännu inte kunnat ta sig ur vårens kris. Det halva språkrörsbytet har inte gett något resultat. I storstäderna har miljöpartiet mer än halverat sitt stöd sedan valet 2014. Sverigedemokraterna får 16,8 procent i oktober. Det innebär att de inte har drabbats av den senare tidens nyhetsrapportering om partiet. Partiet når 11 procent bland TCO medlemmar och dess starkaste storstadsområde är Göteborgsområdet där man når dryga 15 procent.

  Fi når 2,1 procent i hela Sverige men dryga 4 i storstäderna.

  Toivo Sjörén

 • Väljarbarometern 18 september 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Ingen signifikant skillnad mellan blocken

  Alliansen 41,4 %
  Rödgröna 39,9 %

  Blockskillnaden 1,5 % 
  Regeringsstöd 32,2 %

  Hösten inledning innebär en klar utjämning mellan blocken. Statistiskt är det nu inte någon skillnad mellan blocken även om alliansen har ett siffermässigt övertag på 1,5 procent. Det är i historiskt perspektiv ett mycket lågt övertag för en opposition två år före valet. En förklaring till detta är förstås att SD är fortsatt starkt och numera utgör ett tredje block som direkt påverkar en regerings möjligheter att få igenom sina förslag.

  Utan deras aktiva eller passiva stöd får man inte igenom sin politik. Det finns inget i nuläget som tyder på att SD inte längre skulle ha den vågmästarställningen. Alternativet med blocköverskridande överenskommelser är samtidigt ett problem för främst alliansen. De behöver konflikten för att kunna profilera sig. Inte minst gäller det i ett läge där det är en så liten skillnad mellan blocken. Denna lilla skillnad gör att priset för blocköverskridande överenskommelser ökar. Alliansen måste visa att de fått igenom väldigt mycket  om de skall ingå sådana överenskommelser.

  Socialdemokraterna får nu 28 procent vilket fortfarande är under valresultatet. Vi ser dock att i september stärker man sin ställning i storstäderna och då framförallt i Stockholmsområdet. Om detta kommer att bekräftas under hösten är det en helt ny situation om S lyckats göra inbrytningar i ett område där man i flera val haft mycket svårt att vinna nya väljare. S i  Stockholmrådet är nu större eller lika stort som i resten av landet.

  Vi behöver dock fler intervjuer för att vara säkra på om denna förändring är något mer än en tillfällighet.

  Vänsterpartiet fortsätter klart ovanför sitt valresultat och når i september 7,6 procent. Bland högskoleutbildade når man 9,8 procent.

  Miljöpartiet har fortsatt stora problem med sina 4,2 procent. Det innebär att partiet inte är signifikant över 4 procent spärren. I Stockholmsområdet går partiet nu extremt dåligt och får endast 2,9 procent. Precis som Socialdemokraterna behöver vi ytterligare bekräftelser på om detta är en tillfällighet eller starten en helt ny situation för Miljöpartiet.

  Mest illa ut  i denna barometer är Kristdemokraterna. Partiet ligger nu signifikant under 4 procentsspärren. Partiet verkar inte ha förmåga att uthålligt driva frågor som fäster sig i väljarnas sinnen. Går man in i nya områden tar det tid innan väljarna vet vad man tycker. Ett litet parti kan inte vara brett utan måste få in någon eller några få frågor. Fördelen för det lilla partiet är att det kan vara mycket spetsigt om de nöjer sig med att ha mellan 5-10 procent av väljarna men det kräver hård profilering.

  Centerpartiet har inte varit större sedan september 1994 då man hade 8,9 procent i väljarstöd. Det nya centerpartiet har nu större stöd bland högskoleutbildade än i andra grupper. Det innebär att partiet förändrar sin väljarsammansättning.

  Sverigedemokraterna når i september 15,6 procent och stannar på samma nivå som i de senaste väljarbarometrarna.

  Liberalerna ligger kvar på sitt valresultat och får 5,2 procent. Bäst går det bland kvinnor över 50 år och bland högskoleutbildade. 

  Fi får 2,1 procent och tävlar med V och Mp om väljarna men har idag inga andra kontaktytor mot andra partier.

  Toivo Sjörén 

 • Väljarbarometern 21 augusti 2016

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Alliansen 43,1%
  Rödgröna 38,3 %
  Blockskillnaden 4,8 %

  Regeringsstöd 31,5%

  Sommaren har inte inneburit några större förändringar i de politiska landskapet. Alliansen har fortfarande ett signifikant övertag med 4,8 procent över de rödgröna partierna. Det är i sig inte ett särskilt stort övertag så här två år före nästa val. Att det inte händer så mycket över sommaren ett icke valår är inte särskilt förvånande. Det händer ju inte så mycket i politiken heller. Det är ju nu som kampen om budgeten börjar både internt i partierna och i regering. Vänsterpartiet kommer också att driva sina krav inför budgetpropositionen som kommer i höst. Bostadsfrågan ligger också på bordet tillsammans med invandrings- och integrationsfrågorna. Det är när det ligger frågor där partierna kan inta tydliga positioner som väljarna också kan börja röra sig.

  Centerpartiet når 8 procent och är precis över signifikantgränsen om man räknar på flera decimaler.
  Vi ser att Centerpartiet nu får en allt yngre profil. Bäst går partiet bland kvinnor under 30 år där man når 11,9 procent. Centerpartiet går något bättre bland kvinnor totalt med 8,9 procent jämfört med männens 7 procent. I den fackliga världen går partiet bäst inom SACO där man får hela 13,8 procent av medlemmarnas sympatisörer. De nya väljarna kommer främst från M och L samt nya väljare.

  Miljöpartiet ligger kvar på låga 4,4 procent. Partiet når nästan inga väljare över 65 år. Endast 1,2 procent av väljarna över 65 stöder partiet. Man skall heller inte förvänta sig att en ny partiledare kan påverka ett parti direkt. Det är genom dess politik som en ny partiledare påverkar väljarna så det är inte förvånande att Lövin inte inneburit några förändringar ännu. Hur hon långsiktigt påverkar återstår att se. Hon har en möjlighet att prioritera frågor inom ramen för MPs politik vilket kan påverka. Det är ju också bara ett av språkrören som är utbytt och vi vet ju att Fridolin hade mycket stora förtroendeförluster under våren. Vänsterpartiet fortsätter en bit över valresultatet och ligger nu på 6,8 procent. Bäst går partiet bland de under 30 år där man når dryga 10 procent. Socialdemokraterna når 27,1 procent. Partiets främsta utmaning är nu att nå unga väljare. 17,6 procent av de under 30 stöder partiet idag. Sammantaget bland de rödgröna når man 34 procent bland unga under 30 år. Alliansen når 45 procent i samma åldersgrupp. Det är i denna åldersgrupp vi ser de största övergångarna från de rödgröna till alliansen.

  Kristdemokraterna försätter sin balansgång och ligger precis på 4 procentgränsen. Stödet för partiet är jämstort i alla åldersgrupper, vilken är en förändring som den nya partiledaren åstadkommit, dock utan att höja de totala siffrorna. Liberalerna uppnår totalt 4,8 procent, vilket är samma nivå som man hade i augusti 2015. Sverigedemokraterna ligger kvar på samma nivå som i juni och når 15,6 procent av väljarna. SD förlorar en del väljare både till S och M men jämfört med valet är man nettovinnare från bägge dessa partier.

  Fi når 2,3 procent och hämtar främst väljarna bland kvinnor under 30 år.

  Toivo Sjörén

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...