Toivo Sjörén analys

 • Toivo Sjörén: Valveckan i EU-valet blev dramatiskt i våra mätningar

  Kategori: Toivo Sjörén analys

   Valveckan i EU-valet blev dramatisk i våra mätningar. Vi hittar stora förändringar under onsdagen och torsdagen. Det är då som Moderaterna tappar sina väljare. På måndag/tisdag har de fortfarande 19,8 procent men under de två mätdagarna onsdag/ torsdag sjunker de ned till 13,6 procent.  Det är då väljarna slutligt börjar bestämma sig och det är då man tappar kopplingen till hur man röstar i det vanliga valet. Från Valun vet vi att endast 55 procent av de som uppgav M i riksdagsvalet röstade för M i EU-valet. I våra valdeltagandemätningar redovisade vi också att endast 50 procent av Moderaternas sympatisörer tänkte gå och rösta. Hur det slutliga utfallet blev av valdeltagande för olika partier kommer vi att få veta nästa vecka. 

  I vår mätning hade vi bara med en av dessa sista dagar på grund av att den skulle publiceras i SvD. Socialdemokraterna visar också på motsvarande nedgångar. Socialdemokraterna ligger dock något för högt i våra mätningar onsdag/torsdag jämfört med valresultatet men många väljare bestämde sig fredag/lördag och på valdagen.

  Det finns därför skäl att poängtera att vi visar tidsbilder eller ett tvärsnitt av väljaropinionen när vi mäter. Inte hur det skall bli. Partier kan göra rätt eller fel under de sista dagarna. Vi skulle behöva mäta ända fram till väljarnas valbeslut men det är i praktiken omöjligt. 

  De största rörelserna under sista veckan sker mellan partier som ligger nära varandra. Därför flyttas inte förhållandet mellan rödgröna och allianspartier så mycket.

  Den senaste mätningen som vi gjorde innan valet hittar du här. Ytterligare analyser av resulatet i EU-valet hittar du här.

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

 • Toivo Sjörén: Ett spännande EU-val med stora förändringar

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Sena valbeslut och stora skillnader i valdeltagande mellan olika grupper är trender som präglar årets EU-val. 

  EU-valet blev mycket spännande på slutet med stora förändringar. 

  Vi kan se två generella trender när det gäller väljarnas beteende. Den ena är att valbeslutet blir mycket sena. Många beslut fattas efter det vi slutat mäta opinionen på onsdagen. Många bestämde sig dessutom på själva valdagen för vilket parti man skulle rösta på.

  Den andra är att skillnaden i valdetagande mellan olika grupper är mycket stora. Det som kanske också förvånar är att Moderaterna haft svårast att få ut sina vanliga väljare att rösta, inte bara på Moderaterna utan också överhuvudtaget. Vänsterpartiet har jämte Folkpartiet varit det parti som haft den största röstviljan. Även Miljöpartiets väljare har en högre röstvilja än genomsnittsväljaren.

  Mobilisering oerhört viktigt i ett val där endast hälften röstar

  En förvånande resa är också att Sverigedemokraterna lyckats så väl med sin mobilisering . I början av EU-valkampanjen var det deras väljare som visade lägst röstvilja. Mobilisering är med andra ord oerhört viktigt i ett val där endast hälften av väljarna röstar. Väljarna skall inte bara välja parti utan och välja om de skall rösta överhuvudtaget. Själva röstbeslutet behöver dock inte ha med att göra om man är slö eller inte, utan det kan också var ett medvetet beslut. Det kan vara ett sätt att protestera mot det parti man brukar rösta på. Man kan tycka att partiet inte driver frågor på det sätt som man själv tycker är bra. Samtidigt tycker man inte bättre om något annat parti och då avstår man från att rösta. I EU-valet handlar det också om att många väljare har svårt att se någon skillnad på partierna och därför inte tycker att det är lönt att gå till valbåset. Att många inte ser skillnaderna mellan partierna gynnar de som driver få frågor. På så sätt kan man tränga igen och bli tydlig.

  Man kan också lägga till en sak. Det värsta man kan råka ut för är att inte bli uppmärksammad alls. Piratpartiet fick väldigt lite uppmärksamhet  och det gick heller inte så bra.

  MP mest intressant i rörelser mellan partier

  Tittar man på rörelser mellan partierna tror jag den mest intressanta är den roll som Miljöpartiet spelar. De tar både väljare från Moderaterna och Socialdemokraterna. Vi har sedan tidigare i våra årliga mätningar sett att just Miljöpartiet har haft stor potential att ta väljare från S men även från M. Det kanske inte syns direkt i EU-valets resultat eftersom S bevarade sina siffror från förra valet men väl i jämförelse med sina vanliga riksdagsvalssiffror. Moderaterna har också en tydlig ström till MP samtidigt som FI kan ta väljarna från MP.

  Den stora strömmen på slutet har dock inte gått från ett alliansparti till MP utan från Moderaterna till ett annat alliansparti. Störst påverkan för Moderaterna har dock M-väljarnas dåliga röstvilja haft. 

  Det preliminära valresultatet hittar du här.

  Toivo Sjörén - Opinionschef

 • Toivo Sjörén: Minskad blockskillnad och snabb uppgång för FI

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Med 5 månader kvar till valet minskar gapet till 9,8 procentenheters skillnad. FI ökar och får 2,9 procent i senaste mätningen.

  Blockskillnaden minskar

  Vi ser nu att blockskillnaden minskar något efter att ha varit väldigt stor. S, MP och V har 48,5 procent. Alliansen når 38,7 procent. Det är inte en förstärkning av alliansen utan en försvagning av de rödgröna som är förklaringen till minskningen. Det beror till en del på FI men inte enbart.

  Snabb uppgång för FI

  Feministiskt initiativ når 2,9 procent i maj månads väljarbarometer. I april hade man 1,3 procent. Det har varit en snabb uppgång från att ligga under en halv procent i januari. Partiet har en tydlig, ung profil.  6 procent av de under 30 är beredda att rösta på partiet. I åldern 30-49 år är det 3 procent. Partiet når 4 procent av kvinnorna men bara 1,8 procent av männen. Väljarna finns framförallt i de tre storstäderna.

  S nära sitt valresultat från 2010

  Socialdemokraterna ligger nu nära sitt valresultat från 2010 och får 30,9 procent. Partiet har uppenbarligen haft svårt att dra nytta av Alliansen försvagning utan det är istället Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som dragit nytta av alliansen tapp. Partiet tappar män (27,5 %) och har betydligt fler kvinnor (34,4%) som röstar på dem. Partiet har svårt att nå unga under 30 år där man bara når 24 procent men når hela 38 procent bland de över 65 år.

  V och Mp-väljare går till FI

  Vänsterpartiet når 7,3 procent. Partiet har ett tydligt flöde till FI. Vänsterpartiet har sitt starkaste fäste i Västra Sverige där man når drygt 11 procent av väljarna. Miljöpartiet har också ett än tydligare flöde till FI än vad Vänsterpartiet har. Här märks det dock ingen nedgång vilket innebär att partiet hämtar nya väljare från andra håll. Profilen på partiets väljare är tydligt en kvinna under 50 år. Boende i en storstad. Inom SACO är det så många som 20 procent som röstar på Mp. På landsbygden är det enbart 6 procent som väljer Mp.

  Sd stärks bland äldre väljare

  Sverigedemokraterna når 8,8 procent. Partiet vinner åter LO-medlemmar efter en nedgång under några månader under våren. Partiet stärks bland de äldre väljarna. Partiet har sannolikt gynnats av protesterna vid deras möten runt om i Landet. Det flyttar fokus till partiet något som de annars inte skulle ha fått vid ett vanligt torgmöte. 

  Moderaterna  under sitt valresultat från 2010

  Moderaterna ligger nu 7 procent under sitt valresultat från 2010. Partiet samlar lika många män som kvinnor. Partiet är starkas t i Stockholm men även där ligger man nu under 30 procent. I Stockholmsområdet är det dock nu helt jämt mellan alliansen och de rödgröna partierna. Partiet har en relativt jämn åldersfördelning med små skillnader mellan olika åldrar. Partiet förlorar män mellan 30-49 år. 

  Fp störst stöd i Stockholm

  Folkpartiet når 7 procent. Deras bästa område är Stockholms län där stödet är nästan 11 procent, även i övriga storstäder är stödet större än på andra håll. Partiet har nu en mer manlig profil och får 8,2 procent av männen jämfört med 5,7 procent av kvinnorna. Partiet når fler unga än tidigare.

  Centern får 5 procent. De har vunnit män under 50 år, ofta medlemmar i LO.

  Kristdemokraterna ligger nu under fyraprocentsspärren.

  Toivo Sjörén - Opinionschef Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i GP och SvD 17 maj 2014.

 • Signifikant uppgång för Vänsterpartiet

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Väljarbarometern för april visar att gapet består med 12,5 procent skillnad. Alliansen når 38,6 procent och oppositionen 51,1 procent. Vänsterpartiet gör en signifikant ökning sedan föregående mätning medan Centern och Kd åter hamnat under fyraprocentsspärren. Andelen tveksamma väljare ökar till 15%.

  Både Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger nu åter under fyraprocentsspärren. Vid valet 2010 låg båda partierna över fyraprocentsspärren. Centerpartiet låg på 4,7 procent och kd på 4,1 procent. Centern hade då legat klart över fyraprocentsnivån under hela året. Man kan nu konstatera att Centerns utgångsläge är klart mycket sämre nu än 2010. Centerpartiet förlorar främst väljare över 50 år. Kristdemokraterna är ungefär samma position nu som då.

  Socialdemokraterna når 32,1 procent. Partiet når bara drygt 23 procent av storstadsväljarna. Så när det gäller denna grupp verkar S gå mot samma svaga valresultat som man hade i valet 2010. Att det är allvarligt för partiet är helt klart eftersom mandaten från storstäderna nu utgör över hälften av de fasta mandaten. Moderaterna når samma andel av väljarna som i mars. Tittar man på de mer långsiktiga strömmarna så förlorar partiet framförallt många män. I det korta perspektivet fortsätter man att förlora män. Samtidigt vinner man kvinnor. Det innebär att partiet nu har lika många väljare bland kvinnor och män. En viktig förlustström är de väljare som går direkt till soffan. Det är nu hela 3 procentenheter av moderaternas väljare som lämnat partiet utan att välja ett nytt parti. Det brukar ses som en tydlig protest eller tecken på bristande entusiasm från väljarnas sida. Traditionellt är det Socialdemokraterna som mött denna typ av beteende.

  Miljöpartiet fortsätter som tredje största parti. Partiet går mycket bra i storstäderna där man når drygt 16 procent av väljarna. Om skillnaden mellan S och Mp i hela landet är cirka 22 procent, är det i storstäderna bara 7 procent.

  Vänsterpartiet ligger nu på samma nivå som Sd och når 8,4 procent vilket är en signifikant uppgång sedan mars då man hade 6,3 procent. Partiet har ett stort utbyte av väljare med S.

  Sd når 8,3 procent och verkar inte ha gynnats av protesterna mot partiets arbetsplatsbesök. Tidigare har partiet alltid gynnats av uppmärksamhet. Möjligen kan de rapporterade hoten mot de som protesterat gjort att Sd hamnat i en annan position än vid tidigare uppmärksamhet. Hoten mot de protesterande gör att Sd måste försvara sig och då flyttas fokus.

  Folkpartiet når 6,7 procent vilket är strax under valresultatet. Partiet vinner väljare mellan 30-49 år som bor i storstäderna.

  I mars kunde vi se en uppgång av andelen som svarar övriga partier. Vi har därför fortsatt att specialstudera denna grupp och kan då se att FI ligger kvar som den störta parten i denna grupp och får 1,3 procent av alla röster i april.

  Andelen tveksamma är 15 procent. Det är framförallt många kvinnor som är tveksamma (18 %).

  Toivo Sjörén

  Opinionsmätning och analys i samband med Väljarbarometerns publicering 13 april i SvD och GP.

 • Opinionsläget: Centerns ökenvandring fortsätter

  Kategori: Toivo Sjörén analys

    

  Fotograf: Patrick Trägårdh

  Opinionsläget i februari sammanfattas med fortsatt dystra siffror för Centern som når rekordlåga siffror, signifikant under fyraprocentsspärren. Inte heller Kristdemokraterna når upp till fyraprocentsspärren. Vänsterpartiet står oförändrat mot föregående mätning. Rödgröna har fortsatt majoritet på hela taget och även om Moderaterna tappar så går det något framåt i Stockholmsområdet där allianspartierna åter är i majoritet. Även Miljöpartiet står starkt i Stockholmsområdet men svagast i samma område är Sverigedemokraterna.

  Centerpartiets ökenvandring fortsätter även i denna mätning. Partiet når idag endast 2,8 procent av väljarna. Siffran innebär att man ligger signifikant under fyraprocentsspärren. Detta är partiets lägsta siffa någonsin i en partisympatiundersökning sedan 1967 då de månatliga mätningarna inleddes. Under mandatperioden har partiet förlorat väljare i alla delar av landet men störst har tappet varit på landsbygden. Partiets strategi har inte heller lett till vinster i storstäderna eller i övriga orter. Ser vi på profilen för Centerpartiet starka frågor så finns det i stort sett inga starka frågor alls. Man har en viss profil i miljöfrågor och i regionalpolitik. 

  Skulle man fortsätta att ligga under 3 procent kan det bli farligt för partiet.
  Blir opinionssiffrorna för låga kan människor tycka att de kastar bort sin röst.
  Vi får se hur det ser ut i mars. Ligger man över de 3 procenten kan man nog ändå räkna med stödröster. 

  Vänsterpartiet når i denna mätning 8,2 procent och ligger därmed kvar på samma nivå som förra månaden. Vilket innebär en rejäl uppgång sedan valets 5,6 procent.

  De rödgröna har nu fortsatt majoritet (52,8%). Man har också etablerat en stark majoritet bland pensionärerna. Den grupp som tidigare oftast varit regieringens stöttepelare. Socialdemokraterna når i denna mätning nästan 35 procent. Fortfarande kan de inte knäcka koden för att vinna väljare i Stockholmsområdet. Där har socialdemokrateran under 25 procent.

  Även om Moderaterna tappar. I landet som helhet går man framåt något i just stockholmområdet. I Stockholm är det åter en majoritet för allianspartierna till skillnad mot läget i januari.
  Det innebär att skillnaderna mellan olika delar av landet ökar. De moderata förlusterna är som störst i åldrarna mellan 30 till 50 år.
  Partiets största förluster sker nu till soffan. 3,3 procent av väljarna har gått från att välja Moderaterna till att inte välja något alls. Därefter sker de största förlusterna till S med 2,9 procent.

  Folkpartiet når 6,7 procent, vilket är just under valresultatet från 2010. Kristdemokraterna når fortfarande inte upp till fyraprocentspärren. Paritet har dock till skillnad mot Centerpartiet några fler frågor där man har en tydligare profil. Det gäller familjepolitik och äldreomsorg.
  Miljöpartiet når 9,7 procent men visar på stora regionala skillnader. Starkast är man i Stockholmsområdet.

  Sverigedemokraterna har nu i en rad mätningar legat strax över 9 procent. Även det partiet visar på stora regional skillnader. Starkast är man i Skåne med ett stöd på 16,3 procent och svagast i Stockholmområdet med 4,5 procent.

   

  Det är nu sju månader kvar till valet i september. Vad kan man då räkna med för utveckling i opinionen? Erfarenheten talar för att det blir jämnare än vad det är nu. Vad det innebär för enskilda partier är däremot högst oklart.

     

  Toivo Sjörén

  Opinionsmätning och analys i samband med Väljarbarometerns publicering 16 februari i SvD och GP.

 • Opinionsläget: Socialdemokraterna rekryterar från soffan

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Opinionsläget i januari 2014 visar på fortsatt majoritet för de rödgröna. Socialdemokraterna har lyckats bäst med att rekrytera nya väljare. Miljöpartiet står sig mycket starkt och Vänsterparitet går starkt framåt sedan föregående år. I synnerhet i Stockholms län. Inom allianspartierna har Centern och Kristdemokraterna har ett tufft läge. Sverigedemokraterna däremot är betydligt starkare än tidigare. Trots likhet i siffrorna, i jämförelse med valåret 2010, är det idag annan politik och andra frågor som formar debatten.

  Vänsterpartiet når i denna mätning 8,3 procent och har under det senaste året gått starkt framåt från de 4,6 man hade i januari 2013. Partiet har främst vunnit väljare bland LO-medlemmar, män, unga under 30 år.  De har också gått starkt framåt på landsbygden.

  De rödgröna har nu fortsatt majoritet (50,6). Tittar vi tillbaka till valåret 2010 inledde de rödgröna med att nå hela 51,8 procents stöd från väljarna. Socialdemokraterna själva hade stöd från 36,9 procent jämfört med dagens 32,9 procent. Vänsterpartiet hade då en svagare ställning med 5,5 procents väljarstöd.

  De rödgröna verkar nu ha en majoritet i Stockholms län med cirka 3 procentenheter. Miljöpartiet framstår som mycket starkt och når hela 16 procent i Stockholms län. I Göteborgsområdet är läget mer jämnt. Där väger alliansen och de rödgröna jämnt.

  Allianspartierna nådde 41,5 procent i januari 2010. Skillnaden mot då är att Sverigedemokraterna är betydlig starkare än i januari 2010 då man endast nådde 5,0 procent.
  Då såg de rödgröna ut att nå en självklar seger i valet.
  Läget idag är dock knappast detsamma trots likheten i siffrorna. Partierna går till val på i många frågor en annan politik. Socialdemokraterna har bytt politik i skolfrågan och angriper nu regeringen i kunskapsfrågan den som tidigare var alliansens fråga. I den ekonomiska politiken har man lagt sig nära Moderaterna. I Skattefrågorna är debatten helt annorlunda. När Moderaterna har börjat tala om höjda skatter framstår det tydligt att spelplanen flyttats och förändrats.
  Det som fällde de rödgröna 2010 var framförallt ett antal misstag i valrörelsen, som gjorde att opinionen svängde i maj 2010.
  Så även om siffrorna är desamma är läget annorlunda. Vad som är lika är förstås att partier kan begå misstag som påverkar valrörelsen.

  Inom alliansen fortsätter både Centerpartiet och Kristdemokraterna att visa på mycket svaga siffror. Detaljstuderar vi Centerpartiet finner vi att de på landsbygden endast når 8,4 procent. Det innebär att Centerpartiet är mindre än både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på landsbygden. Går vi tillbaka till valåret 2010 hade man 11,4 procent och vid valåret 2006 hade man 14,6 procent bland lansbygdens väljare. Både kristdemokraterna och Centerpartiet låg 2010 på eller just över de fyra procenten. Idag ligger bägge under.

  Sedan valet 2010 har 39 procent av väljare bytt position i politiken. Drygt hälften har bytt från ett parti till ett annat. De andra har antingen gått från soffan (eller är förstagångväljare) till ett parti eller från ett parti till soffan.

  Det är dock bara knappt 7,5 procent av alla väljare som gått över blockgränsen sedan valet 2010.
  Socialdemokraterna har varit bäst på att rekrytera från soffan, 3 procent av deras nuvarande väljare kommer från soffan. Det är framförallt bland de kvinnliga soffliggarna som man lyckats väl (4,4%).
  Det är mindre än 8 månader till riksdagsvalet 2014.

  Toivo Sjörén

  Opinionsmätning och analys i samband med Väljarbarometerns publicering 26 januari i SvD och GP.

 • Opinionsläget: alliansen förlorar storstadsväljarna

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Opinionsläget som avslutar år 2013 sammanfattas med fortsatt rödgrön majoritet. En återblick på året som gått visar att alliansen gått tillmötes ett allt större underläge. Framförallt har de tappat storstadsväljarna. Partier som möter det nya året med stark utgångspunkt i nuvarande opinionsläge är framförallt Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Sämre ser det ut för Centerpartiet och Kristdemokraterna som tycks gå ett tufft valår till mötes.

  De rödgröna har nu fortsatt majoritet. Siffrorna är desamma som i november. Tittar vi tillbaka på 2013 så har det dock hänt en hel del i opinionen. Alliansen inledde med ett underläge med fyra procent och har nu skaffat sig ett underläge på hela 12,6 procent. Vad som framförallt har hänt är att alliansen har förlorat storstadväljarna där man i början av året hade ett överläge på 12 procent. Idag har man ett underläge på ett par procent. En av nycklarna till denna förändring är Stockholmsområdet där man i början av året hade ett överläge med 8 procent. Idag väger det jämt i Stockholm. M stannar på 32,6 procent. Miljöpartiet står starka med sina 14,7 procent i Stockholm.

  I Göteborgsområdet har S fått problem. Här leder allianspartierna över de rödgröna med ett par procent. Göteborgsområdet är nu Moderaternas starkaste fäste med 34,1 procent. Socialdemokraterna får 28 procent. Socialdemokraterna inledde året med 33,6 procent och avslutar det med 32,5 procent. Vänsterpartiet har däremot kunnat glädja sig åt en mycket stark utveckling. De började året på låga 4,6 procent och får nu 7,8 procent. Partiet har framförallt vunnit bland arbetare inom LO men också Saco-medlemar. Ökningarna är betydligt större utanför våra storstäder. Partiet vinner framförallt väljare under 50 år. Partiets starkaste område finns i norra Sverige där man når 9,8 procent.

  Miljöpartiet når i denna mätning 11 procent. Det är en mycket klar ökning sedan oktober då man endast fick 7,9 procent. Centerpartiet inledde året med 3,2 procent och avslutar med 4,4 procent. De har inte alls lyckats profilera sig och har inte heller skaffat sig några tydliga frågor. Kristdemokraterna gör den omvända resan då de började strax över fyraprocentsspärren på 4,6 procent och har sedan dess kommit ner till dagens 3,6 procent. Folkpartiet började på 6,2 och slutar på 5,5. Gemensamt för de mindre allianspartierna är att de trots stämmor inte klarar av att tydligt profilera sig.  De ligger alla klart under sina valresultat. När vi frågar väljarna är det många som saknar ytterligare ett parti. Det utrymmet skulle dessa partier kunna ta men de gör det inte.

  Sverigedemokraterna inledde året på 9,1 procent och avslutar det på 9,3. Deras uppgång skedde främst under 2012. De ligger nu betydligt högre än sitt valresultat på 5,7 procent.

  Toivo Sjörén

  Opinionsmätning och analys i samband med Väljarbarometerns publicering 15 december i SvD och GP.

 • ...
 • 3
 • 4
 • 5