Valhistorik

 • Partibytare sedan valet 2010

  Kategori: Val

  Nedan redogörs för väljarnas partibyten sedan valet 2010. Genom att själv klicka dig fram kan du se till vilka och från vilka partier väljarna går. Här syns även hur förflyttningarna över blockgränserna ser ut.

  Siffrorna som redovisas i diagrammet utgörs av en mätning som gjordes 11-21 augusti 2014. 2173 personer har intervjuats per telefon och fått besvara vad de skulle rösta på om det vore val idag, respektive vad de röstade på i valet 2010. Urvalet är slumpmässigt och riksrepresentativt.

 • Centerpartiets utveckling 1967-2014

  Kategori: Val, Analys

  Centerpartiet nådde sin höjdpunkt 29,0% i två Sifo-mätningar 1972 och 1974. Den lägsta noteringen för Centerpartiet inträffade i februari 2014 då partiet nådde 2,8%.  

 • Partiernas opinionsförändringar inför valen 2002-2010

  Kategori: Val

  Nedan redogörs för skillnaderna mellan de högsta respektive lägsta noteringarna som gjorts för respektive parti inför valen 2002, 2006 och 2010. Skillnaderna utgår ifrån de mätningar som gjorts första veckan i augusti fram till och med sista mätningen innan valet för respektive år.

 • Väljaropinion och val 2002-2010

  Kategori: Val

  Nedan redovisas de första mätningarna i augusti under valåren 2002, 2006 och 2010, tillsammans med respektive års valresultat. Mätningarna utgörs av Sifos Väljarbarometer som sedan 1968 har publicerats regelbundet. Vill du veta mer om Väljarbarometern så hittar du det här.

 • 50-talets ungdomar hade oförtjänt dåligt rykte

  Kategori: Val

  En av de allra första opinionsundersökningarna som Sifo publicerade kartlade ungdomars förhållande till familj och nöjen. Året då undersökningen publicerades i morgontidningarna var 1954, samma år som Sifo grundades. Bakgrunden till undersökningen var den allmänna oron för "ungdomens förvildning", som bland annat påstods innebära att ungdomarna övergav böckerna.

  Ungdomens "förvildning" oroar allmänheten

  1954 års opinionsundersökning avslöjar att ungdomarna vid denna tidpunkt var långt bättre än sitt rykte. Då, i början av 50-talet, kategoriserades ungdomarna i ålderspannet 11-27 år. Just i denna undersökning framgår att det i samhället råder ett allmänt tal om "ungdomens förvildning". Bland annat innebär det påståenden som "att ungdomen överger böcker för att istället söka sin litterära näring i seriemagasinen".

  Ungdomar intervjuas om sin inställning till hemliv

  Man uppger att man i denna undersökning genom sannolikhetsurval av orter och personer har valt ut och intervjuat omkring 1000 personer. Intervjuerna har genomförts utav "specialutbildade" intervjuare som gjort hembesök hos ungdomarna och i frågeformulär antecknat deras svar. Omkring 60 frågor har ställts till de utvalda ungdomarna för att visa deras allmänna inställning till hemliv och uteliv.  I resultatet kommer man fram till en förklaring som står emot den allmänna uppfattningen om "ungdomens förvildning". Majoriteten uppger nämligen att familjeliv och hemmaintressen är det som är viktigast och är därmed vad ungdomarna har störst intresse för. Ytterst få visar sig helt sakna intresse för hemlivet, uppger man lugnande med stöd av undersökningens resultat.

  Flickor mer "hemkära" 

  Undersökningen visar att det "bland flickor finns fler verkligt hemkära än bland pojkarna" med siffrorna 67% mot 43% som uppgett att "familjelivet är det bästa de vet". "Äta god mat" rankas som bästa sysselsättningen och att "höra sång och musik". Böcker och radio hör till de medel som ungdomarna helst väljer för att tillfredsställa sina intressen. Med andra ord finns enligt denna undersökning inget fog för oron att ungdomen överger böckerna. Däremot visar undersökningen en trend som innebär att ungdomen alltmer använder sig av mer än en, och ofta olika kanaler för att tillgodose olika intressen.

  Undersökningen visar också på ett mönster som känns igen i de nutida debatter som ifrågasätter barn och ungdomars tv-tittande, dataspelande och nyttjande av mobiltelefoner, surfplattor.

  Undersökningen publicerades den 30 december 1954 i landets morgontidningar.