Partiernas opinionsförändringar inför valen 2002-2010

Nedan redogörs för skillnaderna mellan de högsta respektive lägsta noteringarna som gjorts för respektive parti inför valen 2002, 2006 och 2010. Skillnaderna utgår ifrån de mätningar som gjorts första veckan i augusti fram till och med sista mätningen innan valet för respektive år.

Kategori: Val


Inga kommentarer

Skriv en kommentar