Svenskarnas uppfattning om invandring 1957 - 2014

Sedan 1957 har Sifo kontinuerligt undersökt vad svenskarna tycker om omfattningen av invandring till Sverige. 

Kategori: Val


2 Kommentarer

  •       Commented

    Varför är grafiken ”vad svenskarna tycker om omfattningen av invandring till Sverige” utan avbrott. Det är först när man studerat grafiken en stund man upptäcker att ni gör ”hopp i åren” vilket ger en helt felaktig bild av utvecklingen. Ser fram emot ett svar.

  •       Commented

    Hej,

    Grafen visar de år som vi har data för, övriga år har ingen mätning gjorts. Ett linjediagram har gjorts för att kunna få med allt data i en och samma bild på ett tydligt sätt, men som du påpekar kan linjerna inte tolkas som en tidsserie med konstanta intervall.

    /SIFO Opinion

Skriv en kommentar