Väljaropinion och val 2002-2010

Nedan redovisas de första mätningarna i augusti under valåren 2002, 2006 och 2010, tillsammans med respektive års valresultat. Mätningarna utgörs av Sifos Väljarbarometer som sedan 1968 har publicerats regelbundet. Vill du veta mer om Väljarbarometern så hittar du det här.

Kategori: Val


Inga kommentarer

Skriv en kommentar